Tuesday, April 8, 2008

SW316 Бие даалт1

Бие даалт 1

Сэдэв: "SW316 хичээлийн талаарх таны сэтгэгдэл" эссэ

Авах хугацаа: XV -р долоо хоногийн бие даалтын цаг

Оноо: 10 хүртэл оноо

No comments: