Thursday, April 10, 2008

Зөвлөмж:

Та бүхэн хичээлүүдийн лекцүүдийг татаж авахдаа сургуулийн үүдний интернэтэд холбогдсон компьютерүүдээс өөр компьютер дээрээс татаж авна уу. Учир нь: тэдгээр компьютерүүдийн download хийх эрхийг нь хаасан байгаа юм.
:)

No comments: