Tuesday, April 8, 2008

Зар

Ирэх долоо хоногийн буюу IV/14-20 -ны хоорондох хичээлийг орохгүй бөгөөд SW316 хичээлийг V/3 -ны өдөр нөхөж орно.

No comments: