Monday, April 21, 2008

Одрийн мэнд

7 хоног уулзалдсангүй. Та бүхэн хичээлээ хийж байв уу? Дүн гаргахад 4 долоо хоног үлдэж байна. 14, 15 дэх долоо хоногт шалгалтууд авагдана.

No comments: