Sunday, May 25, 2008

SW306 Java технологи

Та бүхэн Java технологи хичээлийн шалгалтандаа бэлтгэхдээ дараах ойлголтуудыг эргэж уншаарай.
Үүнд:

 • Өгөгдлийн төрөл
 • Давталт
 • Массив
 • Багц буюу package
 • import
 • Класс
 • Класс объект
 • Байгуулагч функц
 • Статик гишүүн өгөгдөл, статик гишүүн функц
 • Absract
 • Удамшил
 • Интерфэйс
 • Хандалтын тодорхойлогч
 • Method overloading
 • Method overriding
 • Файлтай ажиллах
Билет нь дараах бүтэцтэй байна.
 • Эгэл хэсгийн 1 асуулт /+20 хүртэл оноо/
 • Үндсэн хэсгийн 2 асуулт /тус бүр +15 хүртэл оноо/
 • Асуудал шийдвэрлэх /тус бүр +12,5 хүртэл оноо/
Асуудал шийдвэрлэх хэсгийн асуулт, бодлогууд харьцангуй энгийн асуулт байна.
Үүнд:
 • Тавигдсан хялбар бодлогыг бодох
 • Алдааг олох
 • Цэгийн оронд дутууг нөхөх
 • Файлтай ажиллах /файлаас өгөгдөл унших гэх мэт/
Амжилт хүсье!

No comments: